Arpanu Medical Logo

Doktor Baris Cin

Plastic Surgeon

Doktor Baris Cin

Doktor Baris Cin jest chirurgiem plastycznym z ponad 10-letnim doświadczeniem. Jest chirurgiem certyfikowanym przez Europejską Radę Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.