Arpanu Medical Logo

Doktor Ali Nihat Ofluoglu

Ophthalmologist

Doktor Ali Nihat Ofluoglu

Doktor Ali Nihat Ofluoglu jest okulistą specjalizującym się w chirurgii zaćmy i chirurgii oka metodą LASIK. Jest członkiem ASCRS (Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Zaćmy i Refrakcji) oraz ESCRS (Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Refrakcji).